Szkolenie perswazja wywieranie wp�ywu jest oparte na �wiczeniu najwa�niejszych element�w komunikacji, kt�re dotycz� wywierania wp�ywu na ludzi

2019-09-17

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii. Podczas zajęć naszych uczestników czeka niespodzianka - na każdym szkoleniu losujemy jedną osobę, która otrzymuje od nas 50% rabatu na dowolne szkolenie AVENHANSEN. Szkolenie jest opracowane od A do Z i znajdziesz na nim wszystko to co wzniesie Twoje umiejętności sprzedażowe, czy też umiejętności sprzedażowe Twoich pracowników na najwyższy z możliwych poziomów! Szkolenie perswazja wywieranie wp�ywu jest oparte na �wiczeniu najwa�niejszych element�w komunikacji, kt�re dotycz� wywierania wp�ywu na ludzi. Propozycję uzupełniają szkolenia z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji. Za szkolenie istnieje możliwość wystawienia faktury. Szkolenie spełniło moje oczekiwania w 200%. Jednodniowe szkolenie z nowoczesnych technik sprzedaży NLP jest świetną propozycją dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Szkolenie trwa 12 dni i jest ono podzielone na 6 weekendowych zjazdów. Więc samodzielnie odpowiedz sobie na pytanie: Czy chciałbyś wybrać jakieś szkolenie prowadzone przez teoretyka? Szkolenie psychomanipulacji jest skierowane do menagerów, pracowników działów handlowych, kupców i dostawców. Za szkolenie istnieje możliwość wystawienia faktury. Szkolenie zorganizowane w formie aktywnego warsztatu z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń, symulacji, zadań oraz dyskusji grupowych. Dwudniowe szkolenie “NLP w sprzedaży” odpowie. Szkolenie to pozwoli Ci zdobyć unikatową wiedzę z dziedziny perswazji i wywierania wpływu na ludzi. Szkolenie “Przywództwo z NLP: zarządzanie zespołem i skuteczne radzenie sobie z konfliktami” skierowane jest do wszystkich osób. Szkolenie merytorycznie na bardzo wysokim poziomie, kompetentny i kontaktowy wykładowca. Kończysz takie szkolenie i w istocie nie dowiadujesz się niczego przydatnego. Szkolenie wywieranie wp�ywu zawiera te� elementy manipulacji, kt�re omawiamy w kontek�cie obrony przed ni�. Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Dwudniowe szkolenie “Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon” skierowane jest do osób, których praca polega. Szkolenie “Wywieranie wpływu z NLP: skuteczne negocjacje, sprzedaż i budowanie relacji z klientem” jest doskonałą propozycją. Gwarantujemy efektywne szkolenie w miłej atmosferze. Dwudniowe szkolenie z kierowania zespołem pracowniczym skierowane jest do właścicieli firm, osób zarządzających zespołami.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018