Użytkownik może utworzyć konto Warszawa gogo samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej

2019-09-16

Trendy Google próbkują wyszukiwania w Google, by oszacować ich popularność w określonym przedziale czasu, i udostępniają publicznie wyniki zbiorcze. Poza tym wszystkim możesz przy użyciu Menedżera nieaktywnych kont udzielić innej osobie dostępu do części Twojego konta Google na wypadek niespodziewanej niemożliwości skorzystania z niego. Użytkownik może utworzyć konto Warszawa gogo samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej. Google udziela użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez Google w ramach Usług. Dotyczy to na przykład wyszukiwania w Google czy oglądania filmów w YouTube. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać osobom spoza Google tylko za Twoją zgodą. Niniejsze warunki określają relację między Google a użytkownikiem. Wielu usług Google możesz używać bez logowania się, a nawet bez konieczności tworzenia konta. W pewnych okolicznościach Google zbiera też informacje o Tobie ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli na przykład wyszukasz „rowery górskie”, na stronie zawierającej reklamy wyświetlane przez Google możesz zobaczyć reklamę sprzętu sportowego. Podczas tworzenia konta Google przekazujesz nam swoje dane osobowe, które obejmują Twoje imię, nazwisko i hasło. Używamy na przykład pliku cookie o nazwie „lbcs”, który umożliwia otwieranie wielu dokumentów Google w jednej przeglądarce. Informacje na temat sposobu kontaktowania się z Google można znaleźć na stronie kontaktowej. Urządzenia z Androidem i zainstalowanymi aplikacjami Google obejmują urządzenia sprzedawane przez Google lub naszych partnerów. Usługi te mogą przekazywać do Google informacje na temat Twojej aktywności. Podczas korzystania z konta Google przydzielonego przez administratora mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki, a administrator ma dostęp do tego konta oraz może je zablokować. Wszystkie usługi Google mają wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Twoje dane. Dowiedz się więcej o reklamach Google i o tym, dlaczego możesz widzieć konkretne reklamy. Za to, co dzieje się na koncie Google lub za jego pośrednictwem zawsze odpowiada jego właściciel. Jeśli się zalogujesz, zbieramy też informacje, które zapisujemy na Twoim koncie Google i które traktujemy jak dane osobowe. Dowiedz się więcej o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie oraz jak Google wykorzystuje dane, w tym pliki cookie, gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018